Integriteit en sociale veiligheid

prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk zijn de oprichters van Verinorm BV, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid. Wij ondersteunen organisaties bij het screenen van en doen van onderzoek naar bestuurders en personeel binnen zowel het bedrijfsleven, de non-profitsector als de overheid.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van background checks, incidentenonderzoek, cultuuronderzoek, opleiding en training.

Door onze onafhankelijke, nuchtere houding te combineren met ruime onderzoekservaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen zijn wij in staat om zowel preventieve als reactieve oplossingen aan te reiken, waardoor binnen uw organisatie sprake zal zijn van (herstel van) vertrouwen en een sociaal veilige omgeving.


Image

Onderzoek voor KNGU
Grensoverschrijdend gedrag in de gymsport

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekuni gaan Verinorm, Bureau Beke en de Vrije Universiteit een onderzoek uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Door middel van vragenlijsten, interviews en documentenanalyse worden de aard en omvang van het grensoverschrijdende gedrag onderzocht onder huidige en oudsporters. Er is een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld. Het eindrapport wordt openbaar. Ga voor meer informatie naar de website van het KNGU.

Naar de website van het KNGU

Image

VU Law Academy
Voorjaar 2020 Congres toezicht, controle en handhaving kansspelen in Nederland

De in februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kansspelen op afstand heeft het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd. Modernisering van de wet was nodig gezien het online aanbod en andere nieuwe typen kansspelen. Deze nieuwe (online-) ontwikkelingen brengen andersoortige en nieuwe problemen met zich mee. Verschillende partijen hebben al hun zorgpunten kenbaar gemaakt. Marjan Olfers heeft samen met VU Law Academy een congres hierover georganiseerd, waaraan Anton van Wijk ook een bijdrage zal leveren. Tijdens dit congres worden door sprekers van verschillende organisaties en wetenschap de trends en zorgpunten besproken.

Image

De Volkskrant:
Deed ProDemos er goed aan de misbruikzaak binnenskamers te houden?

Het ontslag van een leidinggevende van ProDemos na een misbruikaffaire kwam deze week naar buiten via de NOS.

Lees meer